Subscribe to the Newsletter Zobacz również Bursztyn Apartamenty
scroll down

BURSZTYN Medical SPA & Wellness

Inwestycje

„Złoto Bałtyku – inwestycja Bursztyn Medical Spa & Wellness s.c. w infrastrukturę turystyczną w celu wdrożenia innowacyjnych produktów turystycznych objętego umową o dofinansowanie nr RPZP.01.05.00-32-T071/21-00” polegające na wybudowaniu zespołu wolnostojących domów wypoczynkowych (2 budynki, łącznie dla 11 lokali), na działce nr 278/23; 278/24; 278/53; 278/54; 278/58; 278/69, obręb ewidencyjny Bobolin, gmina Darłowo.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Pliki do pobrania stanowią dokumentację techniczną dla realizacji projektu budowy zespołu wolnostojących domów wypoczynkowych (2 budynki, łącznie dla 11 lokali), na działce nr 278/23; 278/24; 278/53; 278/54; 278/58; 278/69, obręb ewidencyjny Bobolin, gmina Darłowo, w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności.

Kliknij na ikonę, aby pobrać i zapisać dokument

 

 

Copyright 2015 Bursztyn Spa & Wellness
Implementation: PROFITROOM

Subscribe to the newsletter

Leave us your email address. We will inform you about the best offers and promotions of our hotel. Signing up and using the newsletter is completely free.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by BURSZTYN Medical SPA & Wellness S. C., Bursztynowa 1, 76-156, Dąbki-Bobolin . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved